MELTEM YALÇIN KABADAYI - Kurucu Ortak

Meltem Yalçın Kabadayı, Kabadayı Hukuk&Danışmanlık Bürosunun Kurucu Ortağıdır. Şirketler hukuku, ticari sözleşmeler, inşaat sözleşmeleri, tahkim davaları, borçlar kanunu, iş kanunu ve şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması ile şirket kuruluşundan, şirketlerin sona ermesi ve tasfiye edilmesine kadar tüm aşamalara ilişkin birçok konuda hukuki işlemlerde müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermektedir.

Meltem Yalçın Kabadayı, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde derece ile gerçekleştirmiş olup, akabinde birçok yerel ve uluslararası seminer ve eğitimlere katılarak sertifika almaya hak kazanmıştır.

Yüksek Lisansını, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ekonomi Hukuku üzerine yapan Meltem Yalçın Kabadayı, bitirme tezini ise “Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması” konusu üzerine yazarak alanında uzman profesörlere yapmış olduğu savunma ile yüksek lisansını tamamlamıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

MELTEM YALÇIN KABADAYI

FÜSUN KARACA - Yönetici Ortak

Füsun Karaca, Kabadayı Hukuk&Danışmanlık Bürosunun Yönetici Ortağıdır. Medeni Kanun’a ilişkin davalar, Kişiler Hukuku ve Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku ve İş Hukuku’na ilişkin uyuşmazlıkların çözümü ile İcra Takipleri ve bunlara yönelik yürütülecek tüm işlemleri özenle yerine getirip; müvekkillerine, buna ilişkin her aşamada hukuki danışmanlık hizmeti ver

Bununla birlikte, Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne üye şirketlere de danışmanlık hizmeti veren Füsun Karaca, aynı zamanda bu bağlamda aldığı eğitimler sonucunda, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında da uluslararası alanda onaylı uzmanlığını gösteren, Uluslararası Baş Denetçi’lik ünvanı edinmiştir.

Füsun Karaca, orta eğitimini İtalyan Lisesi’nde, lisans eğitimini ise Bahçeşehir Üniversitesi’nde yüksek derece ile tamamlamış olup, bu süreç ve devamında katıldığı yerel ve uluslararası eğitim ve seminerler ile çeşitli alanlarda uzmanlıklar edinmiştir. İyi derecede İngilizce ve İtalyanca bilmektedir.

FÜSUN KARACA